Bio-chip

Bio-chip
En lille plade inddelt i bittesmå felter, på hvert felt sidder et stykke DNA. Biochippen bruges til DNA analyse. Hvis man for eksempel vil sammenligne kendt DNA med ukendt DNA kan man bruge en bio-chip. Man klipper det kendte DNA ud i mindre stykker og sætter hvert stykke fast på hvert sit felt (og noterer rækkefølgen). Derefter hælder man den ukendte DNA prøve over biochippen. De steder hvor det kendte ligner det ukendte vil kendt og ukendt bindes til hinanden.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Chip Pitts — Born 24 November 1960 (1960 11 24) (age 50) Nationality U.S.A. Known for Human Rights/Civil Liberties Board member of Bill of Rights Defense Committee; The Negotiati …   Wikipedia

  • bio — bio·acoustic; bio·acoustician; bio·acoustics; bio·bibliographical; bio·bibliography; bio·catalyst; bio·centric; bio·chemist; bio·chemistry; bio·chemor·phol·o·gy; bio·climatic; bio·cli·mat·ics; bio·cli·mat·o·graph; bio·climatological;… …   English syllables

  • Chip Myrick — Articleissues likeresume = October 2008 notable = October 2008 orphan = October 2008 POV = October 2008 unreferenced = October 2008Richard S. Myrick III (born June 1, 1982 in Atlanta, GA) is a lineman coach and assistant basketball coach for The… …   Wikipedia

  • chip — ar·chip·te·ryg·i·al; ar·chip·te·ryg·i·um; chip; chip·e·wy·an; chip·man; chip·muck; chip·munk; chip·o·la·ta; chip·pa·ble; chip·page; chip·pe·wa; tra·chip·ter·us; bio·chip; mi·cro·chip; chip·pen·dale; chip·per; chip·py; chip·monk; chip·pie; …   English syllables

  • Chip Vaughn — Vaughn at the 2010 Saints Super Bowl victory parade Free Agent Safety Personal information …   Wikipedia

  • Chip Caray — Caray in 2009. Education University of Georgia, 87 Journalism Occupation Sports broadcaster …   Wikipedia

  • Chip Kidd — Kidd at the New York Comic Convention in Manhattan, October 8, 2010. Born Charles Kidd[1] September 12, 1964 (1964 09 12) …   Wikipedia

  • Chip On Chip — La méthode de Chromatin ImmunoPrecipitation on Chip (abrégée ChIP on chip ou ChIP chip) permet l étude des protéines interagissant avec la molécule d ADN. Il s agit d une combinaison de la technique de Chromatin Immunoprécipitation avec la… …   Wikipédia en Français

  • Chip Foose — at SEMA Born October 13, 1963 (1963 10 13) (age 48) Santa Barbara, California, United States …   Wikipedia

  • Chip Lord — Nationality American Field Digital Art, New Media Art Film Training Tulane University 1968 BFA …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”